fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Složení Rady fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o.
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Ing. Miroslav Indra, CSc.
Ing. Olga Klápšťová
doc.RNDr. Antonín Kučera, CSc.
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional