fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Získání certifikátu IBM WebSphere Application Server Network Deployment V6.1
Řešitel: Ing. Tomáš Pinkas
Instituce řešitele: ZČU
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 28.6.2011 - 28.6.2012
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Cílem projektu je zvýšení odborné kvalifikace jednoho ze správců univerzitního portálu získáním odborného certifikátu IBM. Portál je postaveném nad technologií IBM WebSphere Portal Server a je na uvinerzitě v současnosti nejvýznamnějším webovým místem pro studijní opory poskytované nejen studentům a vyučujícím, ale také široké veřejnosti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=405

Závěrečná zpráva:

žádné soubory nejsou k dispozici

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional