fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace síťových specialistů ZČU v Plzni v oblasti moderních server-based aplikací a tenkého klienta
Řešitel: David Kuba
Instituce řešitele: ZČU
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 26.8.2004 - 31.7.2006
Téma: Vzdělávání zaměstnanců členů sdružení v oblastech předmětu činnosti sdružení.
Anotace: Projekt si klade za cíl zvýšit odbornou kvalifikaci v oblasti moderních server-based aplikací pro zaměstnance ČU, oddělení Komunikací a počítačových sítí Laboratoře počítačových systémů. Získané znalosti budou použity při správě plzeňské metropolitní počítačové sítě ZČU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=090

Závěrečná zpráva:

žádné soubory nejsou k dispozici

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional