fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Začlenění HSM a bezkontaktních čipových karet do pilotního projektu PKI Západočeské univerzity v Plzni.
Řešitel: Ing. Martin Chlumský
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Luboš Kejzlar (ZČU)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu:
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt se zabývá možnostmi integrace HSM a bezkontaktních čipových karet do budované infrastruktury veřejných klíčů Západočeské univerzity v Plzni. Jde především o získání praktických zkušeností s novým hardware, jeho standardizovanými API a konfigurací základních entit PKI.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=085

Závěrečná zpráva:

žádné soubory nejsou k dispozici

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional