fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace síťových specialistů ZČU v Plzni v oblasti moderních komunikačních technologií
Řešitel: Ing. Jaroslav Čížek
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Dr. Ing. Pavel Šmrha (ZČU)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 22.9.2003 - 31.12.2004
Téma: Vzdělávání zaměstnanců členů sdružení v oblastech předmětu činnosti sdružení.
Anotace: Projekt si klade za cíl zvýšit odbornou kvalifikaci v oblasti moderních komunikačních technologií jako MPLS, QoS nebo BGP pro zaměstnance ZČU, oddělení Komunikací a počítačových sítí. Získané znalosti budou použity při správě plzeňského uzlu CESNETu i metropolitní počítačové sítě ZČU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=042

Závěrečná zpráva:

žádné soubory nejsou k dispozici

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional