fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Přijaté projekty 2021/1
Název projektu Řešitel Instituce Prostředky  
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Nasazení DMP nástroje Data Stewardship Wizard v prostředí českých vysokých školRNDr. Michal Růžička, Ph.D.MU501000 Kč podrobněji
Interoperabilita experimentální sítě LoRaWAN a technologie 5G s využitím infrastruktury CESNETIng. Marek Dvorský, Ph.D.VŠB-TUO270000 Kč podrobněji
Koncepce řešení bezpečnostních incidentů v prostředí VŠB-TU Ostrava.Ing. Martin Pustka, Ph.D.VŠB-TUO200000 Kč podrobněji
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Optický vláknový zesilovač pro vlnové délky za pásmem LIng. Jan Aubrecht, Ph.D.AV ČR625000 Kč podrobněji

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional