fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Doručené projekty 2021/1
Název projektu Řešitel Instituce
Datel - aplikace na dokumentaci datových a telefonních okruhů Jan Vondráček UPA
FIDO2WebAuthn - Webová autentizace bez hesel Ing. Luboš Kejzlar ZČU
Nasazení DMP nástroje Data Stewardship Wizard v prostředí českých vysokých škol RNDr. Michal Růžička, Ph.D. MU
Využití kontejnerové technologie a orchestrace v e-INFRA za účelem akademického rozvoje formou SaaS Bc. Viktória Spišáková MU
Autentizační brána pro akademické prostředí Mgr. Pavel Břoušek MU
Interoperabilita experimentální sítě LoRaWAN a technologie 5G s využitím infrastruktury CESNET Ing. Marek Dvorský, Ph.D. VŠB-TUO
Koncepce řešení bezpečnostních incidentů v prostředí VŠB-TU Ostrava. Ing. Martin Pustka, Ph.D. VŠB-TUO
Zapojení služeb provozovaných MetaCentrem do jednotné platformy řízení poskytovaných IT služeb na MU Ing. Filip Janovič, Ph.D, MBA MU
SECNET: Network Security Dataset Repository for Scientific Research Assistant Prof. Eng. Sebastian Garcia, Ph.D. ČVUT
Komplexní evidence a správa síťové a hardwarové infrastruktury velké organizace s podporou automatizace rutinních procesů a vytěžováni dat pro potřeby rozhodovacích procesů Ing. Martin Tuleja MU
Využití IoT pro sběr, vyhodnocení a monitoring spotřeb vody v kampusu Pasteurova Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Petr Šimůnek UJEP
Systém na evidenci a sledování osob, majetku a přístrojů Ing. Pavel Härtel VŠCHT
Videostream Hunter Ing. Jan Fesl, Ph.D. ČVUT
Optický vláknový zesilovač pro vlnové délky za pásmem L Ing. Jan Aubrecht, Ph.D. AV ČR
Analýza dat z hmotnostní spektrometrie za použití strojového učení Mgr. Jiří Novotný MU
FEEL: FEderatEd Learning for network security Ing. Maria Rigaki ČVUT

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional