fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Doručené projekty 2019/1
Název projektu Řešitel Instituce
Vytvoření přístupových uzlů IoT sítě LoRaWAN včetně pilotního ověřování a využití v projektech Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D. ČVUT
Aplikace a rozvoj experimentální IoT sítě na platformě LoRaWAN s využitím infrastruktury CESNET Ing. Libor Michalek, Ph.D. VŠB-TUO
Implementace veřejné služby na ochranu proti nechtěné těžbě kryptoměn na koncových zařízeních uživatelů pomoci RPZ v DNS Jan Vondráček UPA
Pilotní ověření zapojení identifikačních karet ZČU (JIS karet) do European Student Card Ing. Šárka Zuzjaková, Ph.D. ZČU
Zajištění redundance webu ZČU Milan Ševčík ZČU
Makerspace v prostředí vysokých škol Ing. Pavel Jindra ZČU
Vzdělávání uživatelů v informační bezpečnosti Mgr. Et Mgr. Martin Horák MU
Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity - certifikace CISSP Mgr. Martin Macháč MU
Využití loT pro projekt energetického managementu budov pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem - pokračování projektu z roku 2018/2019 Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA UJEP
Školení IT bezpečnosti Ing. Vítězslav Grygar VŠB-TUO
Zpracování událostí IT infrastruktury Bc. Jakub Kalnik VŠB-TUO
Telemetrie IT infrastruktury Ing. Martin Pustka, Ph.D. VŠB-TUO
Aplikace opatřeni pro posíleni kybernetické bezpečnosti v rámci metropolitni sitě Univerzity Palackého Mgr. Zuzana Čírtková UP
Implementace softwarových komponent na platformě .NET pro autentizaci uživatelů v rámci federace edulD.cz Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D. UP
Aplikace Artyčok.TV pro mobilní zařízení MgA. Jan Rous AVU
Vytvoření uceleného systému vzdělávání pro studenty bakalářských oborů v programu Specializace ve zdravotnictví Ing. Anna Schlenker ČVUT
Vybudování stálého centrálnlho vídeokonferenčního pracoviště UP pro realizaci multimediálních přenosů pro spolupráci ve vědeckovýzkumných oblastech Ing. Mgr. Martin Müller UP
Hybridní metalicko-optické systémy s korigovaným provozem na vyšších vrstvách Ing. Jan Látal, Ph.D. VŠB-TUO

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional