fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vybudování informačního portálu Akademie múzických umění v Praze
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Ing. Václav Obadálek (AMU)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 30.4.2003 - 31.12.2004
Téma: Vývoj, návrh a správa portálů provozovaných členy sdružení.
Anotace: Cílem projektu je vybudovat informační portál Akademie múzických umění v Praže, který bude sjednocovat přístup k nedůležitějším zdrojům týkajících se všech oblastí života školy. Portál bude vybudován na bázi Novell Portal Services, personifikovatelný, s využitím autentifikačního aparátu Novell eDirectories. V rámci tvorby budou naprogramovány některé aplikace nad specifickými daty AMU. Portál přispěje též ke zvýšení bezpečnosti informačního systému AMU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=020

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva doplnění (pdf)
Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional