fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Mobilní uzel AccessGridu
Řešitel: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (MU), doc. Mgr. Petr Holub, Ph.D. (MU)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 19.3.2003 - 19.3.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu a při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti.
Anotace: V rámci projektu byl navržen a bude realizován mobilní komunikační uzel AccessGridu. Toto zařízení umožní české vědecké komunitě spojené s gridovými technologiemi komunikovat pomocí nástrojů na odpovídající úrovni a začlenit se tak lépe do mezinárodní spolupráce. Společně s pevným AccessGridovým uzlem na FI MU umožní výzkum komunikačních protokolů pro podporu virtuálního pracovního prostředí. Mobilita uzlu dovolí jeho využití v místech bez této techniky, kde se konají unikátní semináře a přednášky a dovolí jejich zprostředkování širší vědecké komunitě.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=023

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional