fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Připojení VŠE Praha k systému WARDEN, NERD a MENTAT CESNET
Řešitel: Ing. Karel Šimeček, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠE
Spoluřešitel(é): Ing. Luboš Pavlíček (VŠE)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 26.7.2022 - 26.4.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Připojení VŠE Praha pro zajištění koordinovaného sběru bezpečnostních anomálií a incidentů s CESNET a datová integrace na systém evidence a hlášení bezpečnostních incidentů CESNET. Projekt se zabývá detekcí a sdílením informací o bezpečnostních událostech na základě zpracování log záznamů. Jeho hlavním cílem je detekce bezpečnostních anomálií a následné sdílení informací do kolaborativních systémů Warden a MENTAT, provozovaných sdružením CESNET. Hlavní přínos projektu tedy spočívá v rozšíření detekčních schopností VŠE Praha, především pak ve zlepšení povědomí o bezpečnostní situaci v rámci sdružení CESNET a jeho partnerských organizací.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=716

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional