fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Návrh embedded systému pro sběr dat a detekci bezpečnostních incidentů v počítačových sítích
Řešitel: Ing. Pavel Nevlud
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Miroslav Bureš (VŠB-TUO), Bc. Martin Hlozák (VŠB-TUO)
Ročník: 2014/1
Doba řešení projektu: 4.7.2014 - 30.9.2015
Téma: Bezpečnost
Anotace: Projekt se zaměřuje na metody sběru dat a detekci bezpečnostních incidentů s využitím jednoduchých síťových sond. Navržené síťové sondy na bázi embedded systémů budou umístěny v cílových sítích, kde bude probíhat sběr informací o událostech. Mezi cílovou skupinu budou patřit především IT infrastruktura středních a základních škol. Získaná data z distribuovaných síťových sond budou posílána a zpracovávána v serverové části navrženého systému. Výstupem pak budou exporty do již existujícího systému Warden pro sdílení informací o bezpečnostních incidentech. Navíc budou data o již proběhlých incidentech ze systému Warden dále distribuována mezi správce IT infrastruktury na středních a základních školách prostřednictvím navrženého systému.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=514

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional