fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace pasivní optické sítě do výuky komunikačních technologií
Řešitel: Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Látal, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Petr Koudelka (VŠB-TUO)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 19.1.2010 - 19.1.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Komunikační technologie dnes hrají důležitou roli v životě každého člověka. V současné době se jeví jako nezbytná implementace a kooperace všech dostupných komunikačních technologií do jednoho centrálního bodu a jejich následná integrace spolu s využitím mezi obslužnými perifériemi z centrálního i uživatelského prostředí. Pro představu, jak implementovat a využít tyto komunikační technologie do centrálního uzlu nám bude sloužit v předmětech Telekomunikační sítě, Optoelektronika I, II, III a Přenosová média laboratoř, ve které budou navzájem propojeny optické, metalické a bezdrátové technologie. Díky rozšiřujícímu se využití na poli telekomunikačních přístupových sítí a se zvyšujícími se požadavky od uživatelů na služby, kvalitu, stabilitu a vysokorychlostní připojení, je infrastruktura přístupových sítí na bázi optických vláken nejvhodnějším řešením. Jako trend lze považovat postupné rozšíření optických vláken z vyšších hierarchií páteřních sítí i do nižších vrstev a to až na úroveň již zmíněných přístupových sítí. Jedná se tedy o postupný přechod od metalické infrastruktury na optickou. Cílem projektu je seznámit studenty s problematikou návrhu pasivních optických sítí s využitím speciálního programu, výstavbou a měřením pasivních optických sítí spolu s propojením výukové přístupové sítě se sítí CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=337

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional