fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Prostředí pro vývoj embedded systémů
Řešitel: Ing. Pavel Nevlud
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Lukáš Macura, Ph.D. (SU), Ing. Michal Jahelka (VŠB-TUO), doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Petr Grygárek (VŠB-TUO), prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (VŠB-TUO)
Ročník: 2005
Doba řešení projektu: 18.5.2005 - 30.6.2006
Téma: Vybavení laboratoře pro vývoj hardware a výchova odborníků z oblasti vývoje hardware.
Anotace: Cílem projektu je vytvořit platformu, která umožní vývoj a testování hardwaru a softwaru embedded systémů pro oblast komunikací. K tomuto účelu bude rozšířeno vybavení stávající laboratoře o vývojová prostředí různých typů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=134

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional