fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Efektivní identifikace fyziologických systémů ve výpočetním gridu
Řešitel: doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Mgr. Tomáš Kulhánek (UK), Mgr. Marek Mateják (UK), Ing. Martin Tribula (UK), MUDr. Petr Kříž (UK), MUDr. Josef Kolman (UK)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 8.3.2010 - 30.4.2011
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Ve spolupráci s partnery z klinické a laboratorní praxe chceme porovnávat výsledky modelů fyziologie člověka s reálnými daty naměřenými na pacientech tj. identifikovat fyziologické systémy. U chování modelů vstupuje celá řada parametrů, která jsou v praxi obtížně měřitelná či neměřitelná a musí se proto odhadovat, či dopočítávat. Parametry u komplexních modelů tvoří rozsáhlý prostor, k dopočítávání modelů na základě těchto odhadnutých parametrů chceme využít gridové technologie a distribuovat dílčí výpočty do různých počítačů zapojených ve výpočetním gridu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=361

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional