fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace videokonferenční technologie do oblasti vnitřní I vnější komunikace řídících složek FEL-ČVUT v Praze
Řešitel: Ing. Michal Dočkal
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Pravda (ČVUT), Petr Neugabauer (ČVUT)
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 15.1.2008 - 15.1.2009
Téma: Podpora využití infrastruktury CESNET2 pro vzájemnou spolupráci mezi členy za použití videokonferenčních nástrojů.
Anotace: Cílem projektu je kvalitativní zlepšení podmínek pro efektivní jednáví řídicích složek fakulty a pro jejich komunikaci s okolím bez nutnosti fyzické přítomnosti všech účastníků na jednom místě. Cestou k dosažení tohoto cíle bude integrace videokonferenční technologie do technického vybavení zasedací místnosti č. 104/A4, jejíž zásadní modernizace je plánována na rok 2008. Vzhledem k mobilitě uvažovaného řešení (videokonferenční jednotka a LCD monitor na stojanu), bude v případě potřeby možné zajistit i videokonferenční podporu jednání konaného v jiné místnosti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=220

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional