fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: GColl2A: Nasazení prostředí GColl v akademickém prostředí
Řešitel: doc. Mgr. Petr Holub, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 9.6.2010 - 31.8.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvoření produkční implementace videokonferenčního prostředí GColl z úspěšně otestovaného prototypu, který byl vytvořen v předchozí spolupráci CESNETu a Masarykovy univerzity. Serverová infrastruktura pro podporu prostředí bude nasazena v síti CESNET2. Jejím uživatelům se tak otevře přístup k velmi levné alternativě komerčních videokonferenčních systémů, která je navíc vhodná ke komunikaci nejen mezi jednotlivci, ale i mezi menšími týmy. Oproti ostatním podobným systémům GColl umožňuje přenos důležitých neverbálních signálů jako například pohledu z očí do očí i v rámci komunikace mezi týmy. Součástí projektu je také další rozvoj samotného konceptu s cílem rozšířit vlastnosti prostředí o možnost společně sdílet a hlavně upravovat data, čímž se interakce v průběhu videokonference ještě více přiblíží interakci tváří v tvář. V rámci vývoje těchto rozšíření počítáme s laboratorními experimenty zahrnujícími minimálně 150-180 studentů různých zaměření.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=348

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional