fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Možnosti integrace vlastní infrastruktury s veřejnými cloudy
Řešitel: Ing. Petr Havlíček
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Grygárek (VŠB-TUO), Bc. Tomáš Kodet (VŠB-TUO), Mgr. Pavel Juroško (VŠB-TUO)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 18.8.2022 - 18.8.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Hlavní cíle projektu je prozkoumat možnosti integrace existující vlastní virtualizační infrastruktury s prostředky veřejných cloudů. Jedná se o soubor popisující implementaci někola řešení jak daného úkolů. Implementace budou zaměřené na jednotnou správu, podporu migrace a zálohování
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=695

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional