fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření jednoznačných identifikátorů autorů vědeckých publikací pomocí služeb ORCID a Shibboleth
Řešitel: Ing. Lukáš Budínský
Instituce řešitele: UTB
Spoluřešitel(é): Ing. Ivan Masár (UTB)
Ročník: 2015/1
Doba řešení projektu: 22.2.2016 - 22.2.2017
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt je pokračováním dlouhodobé systematické podpory vědy a výzkumu knihovnou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Díky jeho realizaci bude rozšířeno využívání shibboleth autentizace o službu ORCID, která slouží pro přidělování jednoznačného identifikátoru autorům vědeckých publikací. Ten je nejen základem pro tvorbu profilů vědeckých pracovníků, ale zároveň je již řadou vydavatelů vyžadován při publikování odborných článků. V rámci projektu budou vyvinuty nástroje pro automatické přiřazování publikací z institucionálního repositáře k autorům ve službě ORCID. Výsledky projektu budou moci využít nejen vědci z řešitelské instituce, ale všichni členové federace eduID.cz a knihovnická komunita z vysokých škol provozujících repositáře publikační činnosti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=556

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional