fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Media archiv on-line
Řešitel: Mgr. Petr Skala
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): doc. Michael Bielický (AVU), ak. mal. Lucie Svobodová (VŠUP), Ing. Bohuš Získal, Ph.D. (CESNET)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 16.12.2003 - 16.12.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zaměřen na zpřístupnění významných děl z oblastí mediálního umění pro odbornou veřejnost prostřednictvím sítě CESNET a vytvoření platformy pro spolupráci mezi školami, umělci, kurátory a nezávislými odborníky. Hlavním úkolem je vybudování digitálního archivu dostupného po síti s přehledným uživatelským rozhraním a vyhledávacími funkce, který bude obsahovat spolu s díly samotnými i důležité doprovodné informace. Rozhraní bude doplněno o nástroje pro prezentaci multimediálního obsahu pro potřeby výuky a bude vytvořena záloha všech děl na nosičích DVD.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=056

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional