fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zavedení softwaru pro centrální management síťových prvků a systému pro hromadnou instalaci koncových stanic
Řešitel: Mgr. Tomáš Buk
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Roman Varmuža (VUT)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 19.11.2010 - 19.11.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: V současné době je koncová síť Fakulty chemické osazena výhradně aktivními prvky značky Hewlett- Packard. Díky tomuto je možné zavést v síti jednotný software pro centrální správu těchto prvků nabízený výrobcem, konkrétně Procurve Manager Plus V3. Jeho funkce nám zefektivní správu aktivních prvků a přispěje ke zvýšení bezpečnosti sítě fakulty. Dále chceme zjednodušit správu počítačového vybavení učeben a studoven na fakultě. K tomu účelu plánujeme pořídit software pro automatickou distribuci instalačních obrazů na jednotlivé stanice. Z prostředků projektu chceme financovat nákup tohoto softwaru.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=379

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional