fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Průzkum širšího využití LDAP pro modelové řešení jednotné autentizace v heterogenním prostředí vysoké školy.
Řešitel: Ing. Petr Olivka
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. BcA. Ivan Doležal (VŠB-TUO), Ing. František Mlčoch (VŠB-TUO), Ing. Radek Liebzeit (VŠB-TUO)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 18.11.2004 - 30.6.2006
Téma: Interakce univerzitních síti s veřejnými sítěmi.
Anotace: Řešením projektu zajistíme v heterogenním prostředí vysoké školy maximální využití jednotného autentikačního systému s použitím LDAP. Provedeme rozbor stávajících aplikací a jejich využívanosti, stanovíme skupiny služeb a uživatelů, pro které má smysl zavádět Single Sign-On systém. Rozdělíme úrovně autentizace do několika stupňů na základě analýzy rizik a pro administrátory zajistíme přihlašování z Internetu s použitím náhodně generovaných hesel pomocí elektronických tokenů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=133

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva příloha 1 (pdf)
Závěrečná zpráva příloha 2 (pdf)
Závěrečná zpráva příloha 3 (pdf)
Závěrečná zpráva dodatek (pdf)
Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional