fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Penetrační testování sítě a služeb ZČU
Řešitel: Ing. Jiří Čepák
Instituce řešitele: ZČU
Ročník: 2016/1
Doba řešení projektu: 30.6.2016 - 30.12.2017
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je v první řadě zajistit jednorázové profesionální penetrační otestování sítě a služeb ZČU, provést vyhodnocení výsledků tohoto testování a na jejich základě navrhnout a implementovat patřičná bezpečnostní opatření. V druhé řadě pak pomocí školení členů IT bezpečnostního týmu ZČU a nákupu a nasazení vhodných nástojů umožnit pravidelné opakování omezených penetračních testů, prováděných právě členy IT bezpečnostního týmu ZČU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=581

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional