fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace LMS EDEN na VFU Brno.
Řešitel: Ing. Karel Zatloukal
Instituce řešitele: VFU
Spoluřešitel(é): doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc. (VFU), Ing. Miroslav Křivánek (VFU)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 4.10.2004 - 4.10.2005
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší implementaci a provoz LMS v rámci univerzitní sítě VFU Brno.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=098

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (doc)
Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional