fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Interaktivní identifikace v cloudu - rozšíření výsledků projektu 431/2011
Řešitel: doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.,MBA (UK), Ing. Martin Tribula (UK), MUDr., Mgr. Pavol Privitzer (UK), DiS Veronika Sýkorová (UK), Ing. Filip Ježek (UK), Ing. Jan Šilar (UK), Mgr. Marek Mateják (UK), Mgr. Tomáš Kulhánek (UK)
Ročník: 2014/2
Doba řešení projektu: 30.4.2015 - 28.2.2017
Téma: Přístup do e-infrastruktury
Anotace: V rámci navrhovaného projektu Fondu rozvoje CESNET se zaměříme na rozšíření výsledků z projektů FR č. 361 a č. 431. tj. rozšíření webové aplikace http://physiome.lf1.cuni.cz/identifikace, která usnadňuje identifikaci fyziologických systémů a provádí náročné výpočty v cloudu. Rozšíření navrhujeme v těchto bodech: Autentizace a integrace do aplikací přístupných uživatelům z komunity EGI. Přidání dalších identifikačních algoritmů vhodných pro identifikaci fyziologických systémů. Přidání další funkcionality pro podporu procesu identifikace fyziologických systémů (citlivostní analýza a validace s experimenty). Databáze hodnot parametrů modelů. Vizualizace a integrace s jinými dokumentačními systémy (plugin do WIKI) a vzorový výukový a vědecký dokument ve www.wikiskripta.eu
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=551

Závěrečná zpráva:

žádné soubory nejsou k dispozici

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional