fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Řízení a zabezpečení přístupu do počítačové sítě AMU
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Bc. Tomáš Jungwirth (AMU)
Ročník: 2014/1
Doba řešení projektu: 20.5.2014 - 31.12.2015
Téma: Bezpečnost
Anotace: Projekt řeší implementaci Cisco Identity Services Engine (dále ISE) což umožní: - zjednodušení administrace přístupu k síťovým službám jednotně definovanými pravidly pro danou skupinu uživatelů a zařízení napříč síťovou infrastrukturou - v pevných, bezdrátových a VPN sítích - správu životního cyklu účtů pro dočasně připojující se uživatele v bezdrátových sítích přes kontrolér Cisco WLC 5500 nebo kabelem přes přístupové přepínače. Administrace účtů je delegována na uživatele podle přidělených práv z eDirectory LDAP - oddělení provozu bezdrátových zařízení v rámci jednoho SSID - zamezení neoprávněnému připojení zařízení do počítačové sítě - drátové i bezdrátové - automatickou synchronizaci z evidenčního software do ISE a následné řízení přístupu zavedených zařízení - uchování historie uživatelských přístupů pro případné řešení bezpečnostních incidentů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=524

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional