fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam na Univerzitě Hradec Králové
Řešitel: Ing. Petr Exner
Instituce řešitele: UHK
Spoluřešitel(é): Mgr. Michal Zámečník (UHK)
Ročník: 2008/1
Doba řešení projektu: 28.3.2008 - 28.1.2009
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET.
Anotace: Projekt je směřován k rozšíření existující sítě WiFi na UHK a k podpoře IP mobility a roamingu v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání. Realizace projektu umožní přístup k WiFi sítím na posledních dvou budovách univerzity jež jsou ve vlastnictví univerzity a tento přístup studenti a zaměstnanci na těchto budovách dosud nemají. Součástí projektu je pořízení 3 ks přístupových bodů a jejich instalace a konfigurace. Finanční příspěvek univerzity je 25.000,-- Kč.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=262

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional