fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zkvalitnění procesu řešení bezpečnostních incidentů v síti WEBnet
Řešitel: Ing. Radoslav Bodó
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Michal Kostěnec (ZČU)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 17.12.2010 - 17.12.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Bezprostředním cílem předkládaného projektu je zkvalitnění a zrychlení procesu řešení bezpečnostních incidentů v síti WEBnet, která je součástí sítě CESNET2. V rámci tohoto projektu bychom chtěli vytvořit systém, který zablokuje připojení uživatele tak, aby mu byly odepřeny služby sítě WEBnet a pomocí unášení HTTP přenosů byl vytvořen informační kanál, který dopraví potřebné informace uživateli pracujícímu u stanice a zpřístupní mu nástroje vhodné pro řešení incidentu. Splněním cílů bychom tak zakončili sérii projektů FR CESNET, vedoucí ke zvýšení zabezpečení sítě Cesnet2 vytvořením prototypu síťového prostředí, které je schopné automaticky reagovat na bezpečnostní hrozby v síti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=369

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional