fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Systém pro správu certifikátů na čipové kartě
Řešitel: Ing. Pavel Jindra
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Lukáš Valenta (ZČU)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 7.9.2012 - 7.3.2014
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt má za cíl nalézt vhodné postupy a řešení, které přinesou pohodlnou a bezpečnou správu uživatelských certifikátů uložených na čipové kartě. Pomocí postupů zpracovaných v rámci tohoto projektu bude usnadněno bezpečné nahrávání uživatelských certifikátů na čipovou kartu a bude možné provádět správu či vydávání následných certifikátů pomocí webového prohlížeče. Kromě správy certifikátů na čipové kartě přináší projekt možnost urychlit samotnou práci s čipovými kartami, jako je prvotní formátování karty, nebo uživatelskou změna PINu či ověření funkčnosti karty a certifikátu
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=446

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional