fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Konsolidace zálohování, archivace a sdílení dat
Řešitel: Ing. Jan Kubr
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Vaňko (ČVUT)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 24.10.2013 - 24.10.2014
Téma: Podpora využití služeb datových úložišť sdružení CESNET.
Anotace: Projekt se zabývá kompletní konsolidací zálohování, archivace a sdílení dat na Katedře počítačové grafiky a interakce fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení v Praze. Výstupem projektu bude popis postupů pro úspěšné zálohování osobních počítačů pracovníků pracoviště, serverů používaných na tomto pracovišti a domovských adresářů zaměstnanců a studentů. Dále budou popsány otestovaná řešení pro dlouhodobou archivaci dat. Součástí řešení budou také otestované postupy pro sdílení dat mezi pracovníky pracoviště.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=493

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva dopracovaná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional