fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Inovace IS COURSEWARE - elektronického průvodce studiem
Řešitel: Ing. Josef Krupička
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Krňoul (ZČU), Ing. Tomáš Pinkas (ZČU), Ing. Milan Michajlov (ZČU), RNDr. Daniela Šafaříková (ZČU)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 20.4.2010 - 20.10.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt navazuje na projekt ESF na ZČU, výsledkem kterého je IS COURSEWARE - elektronický průvodce studiem (dále jen CW). V tomto systému jsou publikovány informace o předmětech v jednotné struktuře včetně elektronických opor sudia. Systém využívají tisíce studentů a stovky učitelů ZČU, je v něm publikováno již více jak 1300 předměrů. CW je momentálně v běžném provozu, avšak od ukončení původního ESF projektu nebyl dál rozvíjen. Předkládaný projekt má za cíl rozvoj současného CW v souladu s provozními zkušenostmi, zejména na zefektivnění a zoptimalizování procesu publikování předmětů. O CW mají zájem i jiné vysoké školy, proto se v projektu počítá i s úpravou aplikace pro použití v jiném portálovém prostředí než používá ZČU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=326

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional