fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zabezpečení přístupu 10Gb počítačové sítě VUT do sítě CESNET2
Řešitel: Ing. Tomáš Podermanski
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Ivo Hažmuk (VUT), Ing. Vladimír Záhořík (VUT)
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 21.12.2007 - 21.12.2008
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší zabezpečení přístupu počítačové sítě VUT do sítě CESNET2 rychlostí 10Gb/s. Součástí projektu je řešení firewalu univerzity a prostředky pro sběr dat umožňující bezpečnostní a statistické vyhodnocování provzu sítě. Předkládaná implementace současně může sloužit jako příklad řešení zabezpečeného přístupu do sítě CESNET2.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=222

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional