fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Doručené projekty 2022/1
Název projektu Řešitel Instituce
Vývoj nástroje pro monitoring dostupnosti federovaných služeb a implementace nástrojů pro automatizované uvolňování minimalizovaných sad atributů. Ing. Ivan Masár UTB
Zmapování a analýza uživatelských požadavků na služby poskytované skrze platformu Security Dashboard RNDr. Vít Rusňák, Ph.D. MU
Platforma pro Modelování a Analýzu Forenzní Připravenosti Softwarových Systémů RNDr. Lukáš Daubner MU
Vytvoření datového jezera pro potřeby uchovávání provozních dat Masarykovy univerzity Ing. Jindřich Zechmeister MU
Systém komplexního řízení přístupových údajů v prostředí veřejných vysokých škol RNDr. Michal Růžička, Ph.D. MU
Data Driven Research @CXI TUL Ing. Jan Kočí TUL
Pilotní implementace schématu QKD založeného na provázaných fotonech v bezdrátovém optickém spoji prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. ČVUT
Asset Management-Online evidence a kompletní asset management IT infrastruktury univerzity Ing. Martin Veselý, MSc.,MBA MU
Možnosti integrace vlastní infrastruktury s veřejnými cloudy Ing. Petr Havlíček VŠB-TUO
Archivace a sdílení vědeckých dat v systému Onedata Mgr. Ing. Tomáš Svoboda MU
Repliky databází PDB a AlphaFold s podobnostním vyhledáváním na strukturách RNDr. Tomáš Raček MU
Analýza a zlepšení uživatelské přívětivosti grafického rozhraní Mgr. Pavlína Špringerová MU
Integrovaná platforma pro molekulární simulace se zesíleným vzorkováním Mgr. Aleš Křenek, Ph.D. MU
Použitelnost Self-Sovereign identit v akademickém prostředí Mgr. Dominik František Bučík MU
Vzdálený přístup k vybraným úlohám laboratoře senzorů na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. UTB
Analytická síťová platforma "Onet" Ing. Václav Oujezský, Ph.D. MU
Dokumentace integrace federovaných služeb Mgr. Pavel Břoušek MU
Cloud AppCatalogue:Webová aplikace RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D. MU
Implementace vícefaktorové autentizace v akademickém prostředí Mgr. Pavel Břoušek MU
Rozvoj systému pro praktické vzdělávání uživatelů v oblasti sociálního inženýrství Ing. Jiří Čepák ZČU
Připojení k centrálnímu místu služeb Mgr. Michal Zámečník UHK
Koordinovaná kyberbezpečnost v síti CESNET2 Ing. Martin Pustka, Ph.D. VŠB-TUO
Geograficky distribuované úložiště dat RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. AV ČR
Tvorba a zpřístupnění datových souborů pro odbornou komunitu zabývající se detekcí radikalizace v kyberprostoru s využitím infrastruktury sdružení CESNET doc.PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA ČVUT
Datawarehause bezpečnostních dat z ICT infrastruktury pro následnou analytiku, podporu rozhodování a automatizaci Incident response Ing. Karel Šimeček, Ph.D. VŠE
Vytvoření koncepce a ověření implementace Knowledge management nástrojů v podpoře rozhodování a automatizace pro provozní a bezpečnostní monitoring Ing. Karel Šimeček, Ph.D. VŠE
Připojení VŠE Praha k systému WARDEN, NERD a MENTAT CESNET Ing. Karel Šimeček, Ph.D. VŠE
Doplnění webové aplikace percepčních testů PAVE o grafické rozhraní pro definici testových obrazovek Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. AMU
Řešení procesu dlouhodobé archivace dat v Národním muzeu Mgr.art. Eleonóra Stanková NM
Fázově koherentní přenos optických frekvencí po optovláknových a bezkabelových optických trasách Ing. Jan Hrabina, Ph.D. AV ČR

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional