fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Elektronizace vybraných předmětů a jejich implementace do stávajícího systému Mood-link-a PdF MU na platformě Open Source LMS Moodle.
Řešitel: PhDr. Tamara Váňová
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): PhDr. Světlana Hanušová (MU)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 3.12.2004 - 3.12.2005
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je vytvořit interaktivní e-learningovou podporu vybraných předmětů vyučovaných na katedře anglického jazyka a literatury (KAJ) na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (PdF MU) v Brně.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=094

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional