fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Pracovní pobyt členů sdružení na předních světových pracovištích
Řešitel: doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
Instituce řešitele: OU
Spoluřešitel(é): RNDr. Ivo Martiník, Ph.D. (VŠB-TUO), prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. (OU)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 14.5.2003 - 31.8.2004
Téma: Pracovní a studijní pobyty zaměstnanců členů sdružení na předních světových pracovištích z oblasti předmětu činnosti sdružení.
Anotace: Cílem projektu je navázání užších kontaktů s předními pracovištěmi z oblasti elektronického vzdělávání a získání poznatků a zkušeností s jejich prací a využitím informačních technologií v tomto oboru. Ostravská univerzita, Slezská univerzita a VŠB-TU v Ostravě spolupracují na projektu virtuální univerzity a získání poznatků s předními světovými pracovištěmi povede ke zvýšení efektivnosti a využití virtuální univerzity pro studenty, komerční sféru a v neposlední řadě pro pracovní kapitál v regionu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=015

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional