fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Optimalizace správy a zabezpečení virtuálních strojů
Řešitel: Ing. Michal Švamberg
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Krčmář (ZČU)
Ročník: 2015/1
Doba řešení projektu: 18.12.2015 - 18.6.2017
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předpokládaný projekt se zabývá analýzou možností, testováním, přípravou a nasazením systému, který by umožnil vyšší automatizaci vytváření virtuálních strojů než je na dosud používaném systému. Cílem je zlepšit bezpečnost bezpečnostních nastavení na hostovaných systémech.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=571

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional