fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Netransparentní aplikační proxy server H.323
Řešitel: Ing. Jiří Grygárek
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. BcA. Ivan Doležal (VŠB-TUO)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 3.9.2003 - 3.3.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je zajištění funkčnosti audio- a videoslužeb dle standardu H.323 bez rizika plynoucího z oterření univerzitní sítě pro UDP provoz z Internetu. "Kerio Gatekeeper" poslouží pro tento účel v roli netransparentního aplikačního proxy serveru.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=051

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional