fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Měření a analýza latence s cílem optimalizace sítí Cloud Computingu
Řešitel: Dr. Lukáš Kencl
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Ondřej Tománek, MBA (ČVUT)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 24.4.2014 - 31.12.2015
Téma: Podpora výzkumu síťových služeb a aplikací.
Anotace: Outsourcing firemních aplikací/infrastruktury do Cloudu se v poslední době začíná stávat trendem. Poskytovatelé služeb však dosud ve svých SLA vůči zákazníkům nejsou schopni garantovat všechny nezbytné parametry, řídící výkon outsourceovaných aplikací. Mimo již dobře uchopené parametry garantované šířky přenosového pásma a dostupnosti postrádají zákazníci především garance mezí jednoho kriticky důležitého parametru - latence. Hlavními cíli rozvojového projektu jsou tvorba metodiky měření, analýza výsledků a tvorba doporučení pro snížení latence systému. Výsledným využitelným produktem bude prototyp distribuované měřící platformy a interpretu dat.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=497

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional