fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Dokončení sítě eduroam.cz v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně
Řešitel: Ing. Jan Brada
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Mgr. Tomáš Buk (VUT)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 22.1.2010 - 22.1.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: V souladu s dlouhodobým záměrem Fakulty chemické VUT bylo v roce 2008 započato s instalací infrastruktury pro obilní datové sítě. Byl zvolen technologicky nejmodernější koncept řešení bezdrátových sítí od společnosti HP, který umožňuje realizovat pokrytí celého areálu fakulty signálem díky vysoce škálovatelné architektuře s vysokým stupněm odolnosti proti morálnímu zastarání (podpora norem 802.11a/b/g). V roce 2008 byl pořízen centrální řídící aktivní prvek HP ProCurve Wireless Edge Services, který může obsluhovat až 160 poměrně levných a výkonných radioportů HP ProCurve Radio Port 230. Předkládaným projkektem chce řešitel projektu navázat na aktivity realizované v roce 2008 se záměrem pokrýt mobilní sítí eduroam veškeré klíčové prostory fakulty instalací odpovídajícího počtu zmíněných radioportů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=332

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional