fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj SIP IP telefonie na AMU
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Bc. Tomáš Jungwirth (AMU)
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 10.1.2008 - 31.12.2009
Téma: Podpora konvergence hlasových a datových služeb.
Anotace: Projekt rozšíří v hlavních lokalitách AMU SIP IP telefonii do rutinního provozu. Cílem je konvergence hlasových a datových služeb na stávající LAN infrastruktuře instalované v objedktech AMU. Systém bude pracovat s čistou IP telefonií, stávající zastaralé analogové ústředny, které nelze propojit s digitálním provozem, již nebudou inovovány. Projekt umožní publikaci a udržování ENUM záznamů čísel AMU. SIPproxy umožní definovaným množinám účastníků využívat výhod mobilní IP telefonie. Ve spojení s bezdrátovou sítí projektu EDUROAM, která je na AMU v provozu a bude dále rozšiřována, budou moci uživatelé duálních telefonů a notebooků s instalovanými klienty využívat služby WiFi mobilní telefonie. Rozšíření WiFi sítě je předmětem dalšího projektu, který AMU do FR CESNET podává.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=244

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva prezentace (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional