fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Datel - aplikace na dokumentaci datových a telefonních okruhů
Řešitel: Jan Vondráček
Instituce řešitele: UPA
Spoluřešitel(é): Jakub Jelínek (UPA), Ing. Zdeněk Vajs (UPA)
Ročník: 2021/1
Doba řešení projektu: 2.7.2021 - 2.7.2022
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Tento projekt se zabývá vytvořením aplikace na vedení dokumentace všech L1 propojů v síti organizace. Je zcela jedno zda je propoj metalický nebo optický, zda se jedná o kabel mezi budovami, či jen ptchord k zásuvce. Kabely a patch panely jsou sdruženy do datacenter, ke každému datacentru je možno přidat fotodokumentaci. V přípaě okruhů, sestavených z několika skoků mezi datacentry, má aplikace poskytnout schéma celé trasy okruhu. Aplikace by měla být schopna běhu na mobilních zařízeních, aby technik, fyticky sestavující okruh, byl schopen okamžitě zaznamenat propoj, jež udělal.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=671

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva _sig (pdf)
Závěrečná zpráva _příloha-dokumentace (pdf)
Závěrečná zpráva _příloha-demo (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional