fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zabezpečený videokonferenční systém provozovaný v rámci Internetu
Řešitel: doc.Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Instituce řešitele: UNO
Spoluřešitel(é): Ing. Tomáš Bouček (UNO), Ing. Petr Dušek (UNO), Tomáš Koníř (UNO)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 14.10.2003 - 14.1.2005
Téma: Vývoj, návrh a správa portálů provozovaných členy sdružení.
Anotace: Cílem našeho výzkumu bude vývoj ochrany videokonferenčního systému, fungujícího pomocí speciálního serveru-reflektoru. Rozhodli jsme se, že upravíme danou implementaci a dodáme do ní bezpečnostní vlastnosti. Pro potřebu tohoto projektu plánujeme vývoj kryptografické knohovny, kterou napíšeme v jazyce C.Hlavní vývojovou platformou bude Linux, přičemž finální produkt bude portován na další systémy. Knihovna bude pomocí příslušných API poskytovat přístup k funkcím symetrického a asymetrického šifrování, generátorům pseudonáhodných čísel a hash funkcím. Naše řešení bude umožňovat standardní certifikaci pro autentizaci a zároveň atributovou certifikaci pro autorizaci uživatelské relace.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=057

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional