fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vývoj výukových programů v oblasti moderních komunikačních architektur IP sítí s grafickou prezentací programů na webovém serveru
Řešitel: Ing. Dan Komosný, Ph.D.
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (VUT), Ing. Ivo Herman, CSc. (VUT)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 31.1.2005 - 31.1.2006
Téma: Praktická výuka pokročilých síťových technologií s prvky e-learningu.
Anotace: Cílem projektu je vývoj a prezentace výukových programů v jazyce SDL se zaměřením na moderní způsoby komunikace v počítačových sítích. Vzhledem k současné integraci hlasových služeb do IP sítí je projekt orientován na technologii přenosu hlasu v IP sítích. Grafické struktury vyvinutých výukových programů spolu s popisem komunikačních procesů budou prezentovány na webovém serveru. Cílem je zpřístupnit výukové programy pomocí Internetu tak, aby bylo plně využito vlastností jazyka SDL pro výukové účely.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=117

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional