fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení odbornosti zaměstnanců zodpovědných za správu IT systémů na SLU Opava
Řešitel: Ing. Jiří Sléžka
Instituce řešitele: SU
Spoluřešitel(é): Bc. Marek Červenka (SU)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 6.9.2013 - 6.9.2014
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Tento projekt se zabývá zvýšením kvalifikace zaměstnanců dvou IT pracovišť SU v oblasti Linuxových technologií. Mimo zvýšení kvalifikace, zástupnosti jednotlivých kolegů a získání zkušeností pro řešení havarijních stavů systémů, by tato školení měla přinést nové poznatky pro rozvoj a zabezpečení nových projektů např. e-learning systémů, aplikací datových úložišť, redundanci systémů a jejich fail-over. Cílem projektu je získat průmyslový certifikát RedHat Enterprise Clustering and Storage Management (RH436)
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=489

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional