fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Integrace služeb DÚ CESNET do procesu zálohování a archivace dat vědeckých pracovišť PřFUK
Řešitel: RNDr. Milan Richter
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Mgr. David Komárek (UK), Bc. Michal Rezek (UK), Ing. Jiří Janyška (UK)
Ročník: 2014/2
Doba řešení projektu: 19.5.2015 - 19.5.2016
Téma: Přístup do e-infrastruktury
Anotace: Hlavními cíli projektu je zapojení vybraných pracovišť PřFUK do DÚ CESNET za účelem ukládání a archivace vědeckých dat a využívání dalších služeb DÚ. Projekt je rovněž zaměřen na doporučené postupy pro integraci služeb DÚ CESNET do celého procesu zálohování a archivace vědeckých dat s ohledem na jejich strukturu a způsob použití. Projekt navazuje na výsledky pilotního provozu VO_prfuk v rámci kterého byly na vzorku 3 vědeckých pracovišť testovány základní postupy implementace služeb DÚ CESNET. Součástí výstupů bude dále vytvoření případové studie k řešené problematice v prostředí naší fakulty a jiné další součásti WŠ. Výsledky projektu budou zveřejněny také na našich webových stránkách.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=532

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional