fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití diskového úložiště CESNET v zálohovacích procesech OU
Řešitel: RNDr. Pavla Lokajová
Instituce řešitele: OU
Spoluřešitel(é): Jiří Kubina (OU), Ing. Rostislav Křenek (OU)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 16.8.2013 - 31.12.2014
Téma: Podpora využití služeb datových úložišť sdružení CESNET.
Anotace: Projekt řeší změnu v procesu zálohování serverů na Ostravské univerzitě. Cílem je nahradit současný způsob většinového zálohování na pásky za nový, kde hlavním zálohovacím médiem budou disky. Především by mělo být do procesu zálohování zapojeno diskové úložiště CESNET, a to pro dva zálohovací systémy provozované na OU - Legato Networker i Bacula. V rámci projektu bude také testováno připojení nových zálohovacích serverů do sítě konektivitou 10 Gbit/s.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=484

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional