fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Řešení procesu dlouhodobé archivace dat v Národním muzeu
Řešitel: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Instituce řešitele: NM
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Souček, Ph.D. (NM), Dis. Filip Šír (NM), Lukáš Bělka (NM)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 1.9.2022 - 30.11.2023
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Anotace: Cílem projektu je dokončit řetězec pro digitalizaci, popis a správu zvukových nahrávek Národního muzea původně uložených na historických nosičích a pomocí nástrojů a služeb DÚ CESNET jej propojit se systémem LTP takovým způsobem, aby byla zajištěna nejen bitová ochrana dat, ale i veškeré procesy potřebné pro dlouhodobé uchovávání informačního obsahu ve smyslu standardu ISO 14721. Tento archivní řetězec by měl být dále uveden do běžného provozu a zdokumentován.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=708

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional