fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Elektronizace výuky detašovaného pracoviště v Šumperku
Řešitel: Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Sylva Drábková, Ph.D. (VŠB-TUO), Dr.Ing. Anna Plchová (VŠB-TUO), Ing. David Fojtík, Ph.D. (VŠB-TUO)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 30.8.2006 - 30.8.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Moderní technika již nabízí možnost vedení interaktivní výuky, seminářů i zkoušení. Tato forma umožňuje rychleji reagovat na potřeby studentů detašovaných pracovišť a výrazně usnadňuje studium při menší zátěži na pedagogy. Pro studenty tak mohou být na dálku vedeny semináře, konzultace, vybraná cvičení a výuka. Mohou konzultovat s pedagogy ve vyhrazených časech, především v odpoledních hodinách, což by bylo výhodné jak pro studenty především kombinovaného studia, tak pro pedagogy. Cílem je zefektivnit a zkvalitnit výuku na detašovaném pracovišti v Šumperku, snížit časové ztráty pedagogů vzniklých v důsledku přesunu a získat zkušenosti s touto formou výuky vzhledem k připravovanému přechodu výuky na distanční formu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=205

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (doc)
Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional