fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj veřejných informačních míst
Řešitel: Ing. Radoslav Bodó
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Sitera (ZČU)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 31.10.2006 - 31.10.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem předkládaného projektu je zkvalitnění a rozšíření služeb informačních míst v areálu Západočeské univerzity. Informační místa jsou v současnosti tvořena kiosky, kde může každý najít základní informace v připravené struktuře a používat vybrané další informační zdroje (aplikace). Předkládaný projekt zaměřen na pilotní ověření dvou vytipovaných směrů rozvoje těchto informačních míst. Prvním je informační tabule vystavěná na technologii současného kiosku avšak zaměřená na cílenou prezentaci vybraného informačního obsahu ze studijní agendy STAG (aktuální rozvrhové akce). Druhý navrhovaný směr rozvoje je zřízení nové kategorie informačního kiosku, poskytující oproti současnému informačnímu místu mnohem širší spektrum služeb při zaměření se na oprávněného uživatele výpočetního prostředí ZČU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=189

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional