fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření IP telefonie na JU
Řešitel: Ing. Jiří Koutný
Instituce řešitele: JU
Spoluřešitel(é): Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (VUT)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 31.1.2003 - 31.1.2004
Téma: Nové aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílem projektu je rutinní nasazení IP telefonie v prostředí JU. Projekt navazuje na pilotní projekt CESNETu, jehož součástí bylo připojení ústředny do sítě TEN155 v r. 2000. a umožnění IP telefonie. Dlouhodobý záměr budování komunikační infrastruktury JU se týká nových i stávajících fakult a ústavů, které jsou v lokalitě Č.Budějovice a zejména lokalit mimo Č.Budějovice (Nové Hrady, Vodňany, Bechyně, Tábor aj.) s dostatečným připojením do CESNETu, objektů Akademie věd, které JU využívá. Projekt bude kompletně řešit IP telefonii Ústavu fyzikální biologie (ÚFB) v Nových Hradech.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=013

Závěrečná zpráva:

žádné soubory nejsou k dispozici

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional