fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Infrastruktura pro přenos zdravotnických výkonů
Řešitel: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): Ing. Miloš Němeček (UJEP), Bc. Zdeněk Čeřovský (UJEP), Pavel Pečiva ()
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 18.10.2012 - 18.10.2013
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Praktická i teoretická výuka studentů v Ústavu zdravotnických studií )ÚZS) univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) probíhá ve spolupráci s Krajskou zdravotní (KZ), a.s., zejména s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem. Lékařský a nelékařský personál KZ se podílí na teorertiské výuce i na vedení odborných praxí v nemocnicích, kde se studenti seznamují s různými terapeutickými a ošetřovatelskými zákroky. Zdaleka ne vše potřebné však mohou studenti z různých důvodů (kapaceta prostor, etiské a hygienické důvody, omezený čas pobytu pacientů v nemocnici apod.) vidět na vlastní oči. Z těchto důvodů považuje za žádoucí, aby byly obě instituce propojeny "telemoste" s cílem vybudovat stálou infrastrukturu pro přenos a prezentaci lékařských i nelékařských zákroků z Masarykovy nemcnice do ÚZS. Předkládaný projekt realizuje infrastrukturu pro přenosy do specializované učebny v ÚZS. Po technické stránce jde o řešení nízkolatenčních 3D HD přenosů v reálném čase i ze záznamu, s pasivní 3D projekcí, umožňující interaktivní komunikaci s pracovníkem na Masarykově nemocnici. Učebna může být využita pro pořádání seminářů pro posluchače z dalších organizací připojených k síti CESNET. Zárověň bude možné obrazový signál posílat i přímo na jiná pracoviště.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=451

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional